Klachtenreglement en Klachtenprocedure

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) beschrijft waaraan een zorgaanbieder in Nederland moet voldoen, om voldoende vorm te geven aan de daar genoemde kernpunten.

Het komt soms voor dat in de samenwerking iets niet gaat zoals gewenst. Wij willen er zoveel als mogelijk aan doen om een prettige relatie te behouden. Als dat niet lukt, dan vinden wij dat altijd jammer. We hopen in zo’n geval dat er altijd ruimte blijft voor een overleg, maar mogelijk leidt het geschil tot een klacht.
Bij een klacht of geschil kan men altijd een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het klachtenloket zorg
– Meld je klacht eerst bij de zorgverlener (deze reageert binnen twee weken op uw bericht), als dat niet kan of je wil dat niet:
– Meld het bij de directie (deze reageert binnen twee weken op uw bericht), als dat niet kan of je wil dat niet;
– Neem (eventueel in overleg met de vertrouwenspersoon) contact op met de Geschillencommissie van de geschillencommissie zorg en start hier de procedure.

Onze lidmaatschappen en regelingen zijn zo ingericht dat we er alles aan kunnen doen om tot een oplossing te komen. Met deze regelingen voldoen wij als zorgaanbieder aan de Wkkgz.